Home » Projekty » Centrum Aktywnego Seniora

Centrum Aktywnego Seniora

Nasze logo wersja roboczaW grudniu zakończył się trwający od maja 2015r. projekt Centrum Aktywnego Seniora dla osób w wieku 60+, realizowany przez Stowarzyszenie Instytut Strumiłły. Zainteresowanie projektem przerosło oczekiwania organizatorów, ponieważ zakładano udział 30 osób, a zgłoszeń było łącznie ponad 80. Seniorzy mieli z czego wybierać. Zrealizowano 51 godzin zajęć ruchowych, w tym z fizjoterapeutką oraz ćwiczenia metodą Feldenkraisa. Zajęcia odbywały się w Raciborowicach i w Michałowicach.

Zajęcia „Komputer, mój przyjaciel” realizowane były w trzech grupach, w sumie 54 godziny w Raciborowicach, Więcławicach i Michałowicach.

Z dużym zainteresowaniem spotkały się także wykłady, co świadczy o tym, że wiele osób aktywnie poszukuje rzetelnej wiedzy na ważne tematy. Wykłady były otwarte dla osób w każdym wieku, a na spotkanie z podróżnikiem, który opowiadał o egzotycznych wyspach, licznie przybyły również dzieci. Wykłady specjalistów dotyczyły historii lokalnej, psychologii oraz dietetyki.

Atrakcyjne dla wielu osób były zajęcia z rękodzieła „Nasze kochane tradycje”, na których zajmowaliśmy się ceramiką, wyplataniem z wikliny, bibułkarstwem, koronczarstwem, przygotowywaniem tradycyjnych ozdób świątecznych – pająków i światów. Wystawę rękodzieła naszych seniorów oraz zdjęcia z przebiegu projektu oglądać można we foyer w budynku Biblioteki.

Częścią projektu były również wyjazdy: spacery nordic walking w górach w okolicach Ludźmierza oraz pośród wapieni Ojcowa. Były także wyjazdy kulturalne, do Teatru Słowackiego i do Filharmonii oraz do Miechowa na koncert chórów gospel, na zaproszenie tamtejszego Klubu Seniora.
Projekt pokazał, że w naszej gminie mamy aktywnych seniorów i seniorki,

W odpowiedzi na zainteresowania seniorów planujemy nowe działania, już od stycznia ruszyły zajęcia z Tańców w kręgu, a planowane są również zajęcia gimnastyczne.

Projekt dofinansowany przez:

logo_kolor