Pierwsza w Polsce ul. Tadeusza Strumiłły w Książniczkach

Na wczorajszej sesji Rada Gminy Michałowice wprowadziła nazewnictwo ulic w miejscowości Książniczki. Główna ulica Książniczek została nazwana imieniem Tadeusza Strumiłły. (więcej…)

Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb 2016 rozdane

Tenagroda 2016goroczne nagrody Szumiący Dąb 2016 zostały rozdane 7 sierpnia podczas Pikniku Wolności w Wilczkowicach.

Galę wręczenia nagród prowadzili: Monika Wołek i Mariusz Siudek – Wiceprezesi Stowarzyszenia Instytut Strumiłły. (więcej…)

Walne Zebranie Członków Instytutu Strumiłły

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Instytut Strumiłły odbędzie się w dn. 20.06.2016 o godz. 18.00 w sali obrad Urzędu Gminy Michałowice. (więcej…)

Ogłoszenie naboru do Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb 2016 za szczególne osiągnięcia na rzecz gminy Michałowice

nagroda1Stowarzyszenie Instytut Strumiłły wraz z Gminą Michałowice po raz trzeci przyznają w tym roku Nagrodę im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb. Nagroda jest przyznawana corocznie w celu wyróżnienia osób i organizacji, które swoją postawą i działalnością pozytywnie oddziaływają na społeczność gminy Michałowice. (więcej…)

Archiwum