Laureaci Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb 2022

Dnia 6 sierpnia 2022 roku podczas Kadrówki zostały wręczone już po raz ósmy Nagrody im. Tadeusza Strumiłły „Szumiący Dąb”.
Inicjatorem Nagrody jest Stowarzyszenie Instytut Strumiłły we współpracy z Samorządem Gminy Michałowice. Celem nagrody jest wyróżnienie osób, instytucji, które poprzez swoją działalność na niwie społecznej, artystycznej, naukowej i przedsiębiorczej przyczyniają się do promowania gminy Michałowice, do poprawy jakości życia lokalnej społeczności, do zachowania dziedzictwa kulturowego.

(więcej…)

Ogłoszenie naboru do Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb 2022 za szczególne osiągnięcia na rzecz gminy Michałowice

Stowarzyszenie Instytut Strumiłły wraz z Gminą Michałowice po raz kolejny przyznają w tym roku Nagrodę im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb. Laureatami nagrody zostają osoby i organizacje, które swoją postawą i działalnością pozytywnie oddziaływają na społeczność gminy Michałowice.

(więcej…)

Relacja z konferencji podsumowującej projekt „Warsztaty genealogiczne – historie w mojej rodzinie”

Dnia 7 września 2021 w sali widowiskowej Biblioteki Publicznej w Michałowicach odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Warsztaty genealogiczne Historie w mojej rodzinie”. Spotkanie zakończyło cykl 12 warsztatów, podczas których uczestnicy poznawali źródła do badania losów swoich przodków, przeszukiwali dostępne, zdigitalizowane zasoby, aby dotrzeć do informacji o członkach rodziny. (więcej…)

Konferencja podsumowująca warsztaty genealogiczne

Zapraszamy na konferencję podsumowująco projekt „Warsztaty genealogiczne – historie w mojej rodzinie”, która odbędzie się 7 września 2021 (wtorek) o godz. 18.00 na sali widowiskowej Biblioteki w Michałowicach. (więcej…)

Najbardziej popularne pozycje

Archiwum