Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na realizację zadania: Monografia Gminy Michałowice. Tom III

Na zapytanie konkursowe wpłynęło 5 ofert, z czego 2 spełniały warunki jakie narzucił Zamawiający. Najkorzystniejszą cenę zaoferowała firma Fabryka Grafika Jan Michalski, ul. Michałki 18, Michałowice i  to ona została wybrana na wykonawcę zamówienia. (więcej…)

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Instytut Strumiłły zaprasza wydawnictwa do złożenia oferty na zadanie Kompleksowe opracowanie redakcyjne, graficzne, wykonanie obróbki elektronicznej zdjęć, skład oraz druk książki pod roboczą nazwą: „Monografia Gminy Michałowice. Tom III”. (więcej…)

Instytut Strumiłły będzie wydawcą III tomu Monografii Gminy Michałowice

Miło nam poinformować, że na mocy porozumienia z gminą Michałowice, Instytut Strumiłły będzie wydawcą III tomu Monografii Gminy Michałowice. Książka nie będzie kontynuacją historyczną poprzednich dwóch tomów. Znajdą się w niej za to rozdziały dotyczące osadnictwa, historii sztuki oraz etnografii. Autorami III tomu są prof. Bogusław Krasnowolski i dr Renata Hołda. (więcej…)

W najbliższą niedzielę idziemy na wybory samorządowe

Ponieważ jednym z celów naszego Stowarzyszenia jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, apelujemy o udział w najbliższych wyborach samorządowych. Jak wynika z najnowszego badania IBRiS dla dziennika Rzeczpospolita, więcej Polaków (42%) uważa, że gminy mają istotny wpływ na nasze życie niż rząd i Parlament (39%). Jednocześnie 76% z nas dobrze ocenia samorząd gminny, 57% pozytywnie wypowiada się o samorządzie powiatowym, a 52% o wojewódzkim. W większości badań pozytywne oceny działań szczebla centralnego administracji nie przekraczają 40%. (więcej…)

Archiwum