Home » Patron » Nagroda im. Tadeusza Strumiłły

Nagroda im. Tadeusza Strumiłły

nagroda1Inicjatorem i organizatorem Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dab jest Stowarzyszenie Instytut Strumiłły we współpracy z Samorządem Gminy Michałowice.

Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb przyznawane są osobom fizycznym oraz osobom prawnym, działającym na rzecz gminy Michałowice, w celu wyróżnienia ich zasług, wybitnych osiągnięć i aktywności w promocji gminy, poprawie jakości życia jej mieszkańców, zachowania dziedzictwa kulturowego i promocji wolontariatu.

Nagrody przyznawane są za działalność sportową, społeczną, kulturalną, w tym także za twórczość artystyczną, literacką, naukową oraz inne osiągnięcia wyróżniające gminę Michałowice i przydające jej prestiżu.

Celem Nagród jest także promowanie najlepszych przedsiębiorców działających na terenie gminy Michałowice, inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych oraz konkretnych dokonań innowacyjnych.

Nagrodzeni zostaną także uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wyróżniający się ponadprzeciętnymi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem oraz szczególnymi osiągnięciami pozaszkolnymi.

 

Edycja 2019

Relacja z rozdania nagród

 

Edycja 2018

Relacja z rozdania nagród

 

Edycja 2017

Ogłoszenie naboru do Nagrody

Relacja z rozdania nagród

 

 Edycja 2016

Ogłoszenie naboru do Nagrody

Relacja z rozdania nagród

 

Edycja 2015

Ogłoszenie o naborze do nagrody

Relacja z rozdania nagród

 

Edycja 2014

Ogłoszenie o naborze do nagrody

Relacja z rozdania nagród