Home » Bez kategorii » Laureaci  Nagrody im. Tadeusza Strumiłły „Szumiący  Dąb” 2019

Laureaci  Nagrody im. Tadeusza Strumiłły „Szumiący  Dąb” 2019

 

Dnia 3 sierpnia 2019 roku podczas Kadrówki zostały wręczone już po raz szósty Nagrody im. Tadeusza Strumiłły „Szumiący Dąb”.

Inicjatorem Nagrody jest Stowarzyszenie Instytut Strumiłły we współpracy z Samorządem Gminy Michałowice. Celem nagrody jest wyróżnienie osób, instytucji, które poprzez swoją działalność na niwie społecznej, artystycznej, naukowej i przedsiębiorczej przyczyniają się do promowania gminy Michałowice, do poprawy jakości życia lokalnej społeczności, do zachowania dziedzictwa kulturowego.

W 2019 roku w kategorii działalność  społeczna, artystyczna, kulturalna Nagrodę im. Tadeusza Strumiłły „Szumiący Dąb” otrzymali członkowie Stowarzyszenia Pro Memoria Dla Pamięci, za odkrywanie dla potomnych i upamiętnianie bohaterów walk narodowowyzwoleńczych, którzy wywodzą się z michałowickiej ziemi. Tych imion i nazwisk trudno szukać w podręcznikach do historii, a przecież winniśmy im pamięć. Kapituła doceniła aktywność członków stowarzyszenia na rzecz krzewienia zainteresowania historią i umacniania postaw patriotycznych w społeczności lokalnej. W nawiązaniu do słów Józefa Piłsudskiego, można powiedzieć, że członkowie Stowarzyszenia włączając społeczność lokalną w kolejne inicjatywy patriotyczne, dbają o to, abyśmy trwali, bo „Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem, staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zamieszkujących dane terytorium.”

W imieniu Stowarzyszenia statuetkę, dyplom oraz nagrody książkowe odebrali członkowie Zarządu Stowarzyszenia Pro Memoria Dla Pamięci, prezes Zygmunt Janas i pan Krzysztof Moryś.

W kategorii przedsiębiorczość Kapituła wyróżniła panią Annę Dukat, wieloletnią Dyrektor Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Michałowicach, za wspieranie przedsiębiorczości na terenie Gminy Michałowice, za owocną, wieloletnią współpracę z samorządem gminy Michałowice oraz wspieranie stowarzyszeń i inicjatyw lokalnych.

Nagroda im. Tadeusza Strumiłły „Szumiący Dąb” w kategorii uczeń został przyznana Gabrieli Jeleń, absolwentce Gimnazjum im. Ks. kard. Adama Sapiehy w Michałowicach. Kapituła wyróżniła Gabrysię za systematyczną i wytrwałą pracę nad szlifowaniem wokalnego talentu, za laury zdobywane w licznych konkursach wokalnych o zasięgu ogólnopolskim, za profesjonalizm, zdolność kreacji  i obycie sceniczne, za promowanie gminy Michałowice w Polsce i poza jej granicami, za zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego poprzez uświetnianie lokalnych uroczystości swoim śpiewem oraz za skromność, wytrwałość w dążeniu do celu i optymizm, którym promieniuje.

Patron nagrody, Tadeusz Strumiłło pseudonim „Szumiący Dąb”, był właścicielem majątku w Książniczkach, to wybitny filozof, założyciel harcerstwa w Polsce, pedagog, któremu niezwykle bliskie było wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu. Orędownik budowania niepodległej II Rzeczpospolitej, który równie mocno angażował się w sprawy społeczności lokalnej.

Podczas Gali Nagród im. Tadeusza Strumiłły obecny był wnuk Patrona, Jerzy Illg, redaktor naczelny wydawnictwa Znak. Laureatom nagrody wręczali także Wójt Gminy Michałowice, Antoni Rumian oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia Instytut Strumiłły: Monika Wołek, Jarosław Sadowski oraz Mariusz Siudek.

Laureaci oprócz pamiątkowych statuetek otrzymali materiały promocyjne gminy Michałowice oraz książki ufundowane przez Wydawnictwo Znak.

Gratulujemy laureatom i zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody w roku 2020.