Home » Bez kategorii » Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb 2015 rozdane!

Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb 2015 rozdane!

18W niedzielę 9 sierpnia br. podczas Pikniku Wolności w Wilczkowicach po raz drugi rozdano nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb, ustanowione przez Samorząd Gminy Michałowice i Instytut Strumiłły. Nagrody są wręczane osobom i organizacjom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju i promocji gminy Michałowice.

Wręczenie nagród odbyło się na głównej scenie, po części patriotycznej Pikniku (prezentacja grupy rekonstrukcyjnej i śpiewanie patriotyczne), a przed koncertami wokalistek CKiP Michałowice, Kuby Jaźwickiego i Sylwii Grzeszczak.

Galę wręczenia nagród prowadzili Monika Wołek i Mariusz Siudek – wiceprezesi Instytutu Strumiłły.

W kategorii działacz społeczny nagrodę otrzymał Leszek Hinc, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata” z Więcławic za „twórcze i owocne zaangażowanie w życie społeczne gminy Michałowice, stworzenie zespołu „Jakubowe Muszelki” oraz organizowanie warunków do rozwoju i promocji pasji i zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych w Strażnicy Kultury w Więcławicach Starych”. Jak słusznie zauważyła Monika Wołek, ta nagroda jest także dla małżonki Leszka, Pani Elżbiety, bez pomocy której Laureat nie mógłby się tak poświęcać działalności społecznej.

Nagrodę w postaci statuetki, bonu upominkowego do jednej z księgarni oraz książki z dedykacją autora wręczył Pan Jerzy Illg – wnuk patrona i Redaktor Naczelny Wydawnictwa Znak.

78

Nagrodę w kategorii przedsiębiorca otrzymał Miłosz Miernik – właściciel firmy „Salon Mięsny” za „tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców gminy Michałowice oraz działalności charytatywną na rzecz społeczności lokalnej”.

Nagrodę w postaci statuetki, dwóch biletów do Kraków Areny na koncert Eroza Ramazottiego oraz książki z dedykacją autora wręczyła Ewa Krawczyk – Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice oraz Jarosław Sadowski – Zastępca Wójta Gminy Michałowice.

1112

Na koniec wręczono nagrodę w kategorii specjalnej – Wydarzenie Roku 2014, a otrzymało ją Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Wieniawa z Raciborowic za „organizację koncertu jubileuszowego orkiestry Wieniawa „Ku Krakowowi”, który odbył się 26-tego października 2014 roku i napawał dumą licznie zgromadzonych w Filharmonii Krakowskiej mieszkańców gminy Michałowice”.

Nagrodę w postaci statuetki, bonu do sklepu muzycznego Krakowie oraz książki z dedykacją autora odebrał Piotr Zając – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Wieniawa”, a wręczyli ją Monika Wołek i Mariusz Siudek – Wiceprezesi Instytutu Strumiłły.

17

Nagrody ufundowali: Gmina Michałowice, Instytut Strumiłły oraz Wydawnictwo Znak.

1820

219

5 6 21