Home » Bez kategorii » Nazewnictwo ulic w Więcławicach

Nazewnictwo ulic w Więcławicach

Instytut Strumiłły wykonał opracowanie historyczno – geograficzne, które ma pomóc we wprowadzeniu nazewnictwa ulic w miejscowościach Więcławice Dworskie i Więcławice Stare (sołectwo Więcławice).

Jak zawsze staraliśmy się zachować nazwy historyczne i związane z daną okolicą. Wykorzystaliśmy również postacie, które w jakiś sposób są związane z Więcławicami. Na główną ulicę sołectwa od Masłomiącej do Sieborowic zaproponowaliśmy nazwę św. Jakuba.
Pozostałem propozycje znajdą Państwo w poniższym opracowaniu.

1