Home » Bez kategorii » Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb 2016 rozdane

Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb 2016 rozdane

Tenagroda 2016goroczne nagrody Szumiący Dąb 2016 zostały rozdane 7 sierpnia podczas Pikniku Wolności w Wilczkowicach.

Galę wręczenia nagród prowadzili: Monika Wołek i Mariusz Siudek – Wiceprezesi Stowarzyszenia Instytut Strumiłły.

W kategorii „działalność społeczna, kulturalna, artystyczna” laureatem został ksiądz Ryszard Honkisz, proboszcz parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych, kustosz Diecezjalnego Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych, Prezes Bractwa św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych, Wiceprezes Parafialnego Klubu Sportowego „Jakub” za inspirowanie i organizowanie działań związanych z wytyczeniem, utrzymaniem i promowaniem Szlaku św. Jakuba przebiegającego m.in. przez teren gminy Michałowice. Za integrowanie wokół „jakubowej tematyki” środowisk naukowych, artystycznych, sportowych i samorządowych. Dzięki Księdza zaangażowaniu, charyzmie, Droga do Santiago de Compostela stała się bliższa mieszkańcom naszej gminy a symbol szlaku, muszelka, wpisał się w rodzimy krajobraz.
Także za zmiany centrum Więcławic, odnowienie drewnianego kościoła parafialnego oraz założenie Parafialnego Klubu Sportowego „Jakub”.

W kategorii „przedsiębiorca” nagrodę otrzymał Stanisław Sieńko, twórca firmy „Luskar”, za pionierskie działania w latach 90-tych XX wieku w obszarze przedsiębiorczości, budowę solidnej firmy, która na trwałe wpisała się w michałowicki krajobraz, która daje zatrudnienie mieszkańcom gminy Michałowice i wspomaga ich w realizacji inwestycji budowlanych, a także za zainteresowanie sprawami lokalnymi i działalność na rzecz społeczności gminy Michałowice.

W kategorii uczeń laureatką została Justyna Doros, absolwentka Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Więcławicach Starych, za ponadprzeciętne wyniki w nauce, za laury zdobywane w licznych konkursach zarówno naukowych jak i artystycznych i za zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego poprzez aktywny udział w wolontariacie.

Z kolei w kategorii specjalnej – „wydarzenie roku” nagrodę otrzymał Chór Zespołu Szkół w Michałowicach za wydanie płyty „Hop na ludowo” i produkcję teledysków ją promujących. Zebrane na płycie utwory cechuje niezwykły kunszt artystyczny, efekt ciężkiej pracy grona utalentowanych młodych ludzi, wspieranych przez zaangażowanych opiekunów. Kolejne koncerty chóru, promujące płytę, które odbywają się na imprezach o zasięgu ogólnopolskim zachwycają słuchaczy dając mieszkańcom gminy Michałowice kolejne powody do dumy.

Nagrody laureatom wręczali: dr Mateusz Wyżga – Prezes Instytutu Strumiłły, Ewa Krawczyk – Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice, Jerzy Illg – wnuk Tadeusza Strumiłły oraz Jarosław Sadowski – Zastępca Wójta gminy Michałowice.