Home » Bez kategorii » Walne Zebranie Członków Instytutu Strumiłły

Walne Zebranie Członków Instytutu Strumiłły

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Instytut Strumiłły odbędzie się w dn. 20.06.2016 o godz. 18.00 w sali obrad Urzędu Gminy Michałowice.

Porządek obrad:

  1.     Otwarcie Walnego Zebrania.
  2.     Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Sekretarza Walnego Zebrania.
  3.     Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4.     Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5.     Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2015
  6.     Głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2015.
  7.     Wybory członków Zarządu Stowarzyszenia.
  8.     Wybory członków Komisji Rewizyjnej.
  9.     Sprawy bieżące Stowarzyszenia.
  10.     Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Instytut Strumiłły.