Statuetak Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb