Home » Bez kategorii » Laureaci Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb 2022

Laureaci Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb 2022

Dnia 6 sierpnia 2022 roku podczas Kadrówki zostały wręczone już po raz ósmy Nagrody im. Tadeusza Strumiłły „Szumiący Dąb”.
Inicjatorem Nagrody jest Stowarzyszenie Instytut Strumiłły we współpracy z Samorządem Gminy Michałowice. Celem nagrody jest wyróżnienie osób, instytucji, które poprzez swoją działalność na niwie społecznej, artystycznej, naukowej i przedsiębiorczej przyczyniają się do promowania gminy Michałowice, do poprawy jakości życia lokalnej społeczności, do zachowania dziedzictwa kulturowego.

W 2022 roku w kategorii działalność społeczna, artystyczna, kulturalna Nagrodę im. Tadeusza Strumiłły „Szumiący Dąb” otrzymała pani Dorota Dąbrowska, sołtys wsi Masłomiąca, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich „Nad Stawami” w Masłomiącej. Kapituła wyróżniła Panią Dorotę w szczególności za otwartość na potrzeby drugiego człowieka, za dłonie chętne zawsze do pomocy, za integrowanie społeczności wsi Masłomiąca wokół akcji charytatywnych, za inspirowanie do działań na rzecz swojej Małej Ojczyzny. W nawiązaniu do słów księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego: „(…)Umiemy często narzekać na czasy dzisiejsze, ale pamiętajmy, że te my sami tworzymy. Nie powstają one poza nami, początek mają w nas(…),, śmiało można powiedzieć, że Pani Dorota Dąbrowska wraz z gronem zaangażowanych osób tworzy rzeczywistość, w której jest miejsce na rozwijanie pasji, na kultywowanie tradycji, na rozwijanie potencjału społeczności lokalnej i działających na jej terenie organizacji w oparciu o wzajemną życzliwość. Realizowane przedsięwzięcia dodają splendoru Gminie Michałowice i jej mieszkańcom.
W kategorii przedsiębiorczość Kapituła wyróżniła właścicieli „Pasieki na Koźlicy”, Joannę i Grzegorza Packów: za kreatywne podejście do dziedzictwa naturalnego naszej Małej Ojczyzny, za współtworzenie historii pszczelarstwa na terenie Gminy Michałowice, za udowodnienie, że pasja, systematyczna praca i otwartość na współpracę to przepis na sukces. Miody z „Pasieki na Koźlicy” zdobywają uznanie klientów, czego dowodem jest znak jakości lokalnej marki “Spichlerz Koronny . Z królewskiego nadania” przyznawany przez Kapitułę Lokalnej marki Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa.
Ze względów osobistych Laureaci Nagrody w kategorii przedsiębiorczość nie mogli odebrać jej w dniu Gali.
Działania podejmowane przez Laureatów bliskie są ideałom, którym wierny był Patron nagrody, Tadeusz Strumiłło pseudonim „Szumiący Dąb”, o czym wspomniał, obecny na Gali, wnuk Tadeusza Strumiłło, Jerzy Illg, który wraz z zastępcą Wójta Gminy Michałowice, Jarosławem Sadowskim wręczał Nagrodę.
 
Wzorem lat ubiegłych Galę prowadzili członkowie Zarządu Stowarzyszenia Instytut Strumiłły, Monika Wołek i Mariusz Siudek. Gratulujemy Laureatom i zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody w roku 2023.