Home » Bez kategorii » Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb rozdane po raz czwarty

Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb rozdane po raz czwarty

W tym roku rozdaliśmy Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb już po raz czwarty. Uroczysta gala odbyła się 5 sierpnia podczas Pikniku Wolności w Więcławicach Starych.

Galę wręczenia nagród prowadzili: Monika Wołek i Mariusz Siudek – Wiceprezesi Stowarzyszenia Instytut Strumiłły.

 

 

W kategorii „działalność społeczna, kulturalna, artystyczna” laureatką została Barbara Kawa, Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania Korona Północnego Krakowa. Nagrodę otrzymała za zaangażowanie w utworzenie i rozwój Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, za budowanie mostów między różnymi środowiskami, za działania na rzecz rozwoju polityki senioralnej w gminie Michałowice, za poparcie udzielane samorządowi gminy Michałowice oraz stowarzyszeniom z obszaru gminy w staraniach o pozyskanie środków europejskich, za pracę w komisjach konkursowych rozdzielających środki dla organizacji pozarządowych oraz za uśmiech, niegasnący optymizm i otwarcie na dialog.

W kategorii „przedsiębiorca” nagrodę otrzymali Państwo Elżbieta i Mirosław Szary za stworzenie w Michałowicach Klubu Jazdy Konnej „Szary” oraz stadniny, która stała się jedną z najlepszych w Polsce, za tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców gminy Michałowice, za budowę pierwszego obiektu hotelowego w Michałowicach, za wzorową współpracę z samorządem oraz promocję gminy Michałowice jako miejsca sprzyjającego rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi.

 

W kategorii uczeń laureatem został Mateusz Pańczyk, absolwent Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Więcławicach Starych za ponadprzeciętne wyniki w nauce, za laury zdobywane w licznych konkursach naukowych, szczególnie za finał Małopolskiego Konkursu z biologii, za zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego poprzez aktywny udział w harcerstwie oraz za skromność, wytrwałość w dążeniu do celu i wysoką kulturę osobistą, które mogą być przykładem dla innych młodych ludzi.

Z kolei w kategorii specjalnej – „wydarzenie roku” nagrodę otrzymał Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Chorągwi Krakowskiej za organizację Białego Miasteczka w Więcławicach Starych podczas Światowych Dni Młodzieży 2016, za stworzenie niepowtarzalnej atmosfery, za integrację i owocną współpracę ze środowiskiem lokalnym, za popularyzowanie idei wolontariatu jako odpowiedzialnej ale i radosnej służby, za promocję gminy Michałowice w Polsce, Europie i na całym świecie. Nagrodę w imieniu Chorągwi odebrali hm. Anna Nowak i dh Nikodem Achtel.

Bardzo miłą niespodzianką na gali była liczna reprezentacja rodziny patrona Nagrody. Specjalnie na naszą uroczystość z Warszawy oraz Katowic przyjechali wnukowie Tadeusza Strumiłły: Ewa Strumiłło-Jaxa-Chamiec, Tadeusz Strumiłło oraz Jacek Illg. Senior rodu Pan Tadeusz Strumiłło odczytał przesłanie o wartościach, a następnie wszyscy przedstawiciele rodziny uczestniczyli we wręczaniu nagród. Oprócz nich nagrody wręczali również przedstawiciele samorządu gminy Michałowice: Ewa Krawczyk – Przewodnicząca Rady Gminy i Jarosław Sadowski – Zastępca Wójta oraz przedstawiciele Instytutu Strumiłły – Monika Wołek i Mariusz Siudek.

Wszyscy laureaci otrzymali statuetki oraz nagrody książkowe ufundowane przez gminę Michałowice oraz wydawnictwo Znak.

Autorem zdjęć z gali jest Jacek Nowak.