Home » Projekty » Już wiem jak działa samorząd

Już wiem jak działa samorząd

Instytut Strumiłły w latach 2014-2016 realizował projekt pn. „Już wiem jak działa samorząd”. Przez 1,5 roku przybliżaliśmy mieszkańcom gminy Michałowice działania samorządu i  zachęcaliśmy ich do większego udziału w życiu publicznym.

Za pomocą mapy wydatków w przystępny sposób pokazaliśmy mieszkańcom na co wydawane są pieniądze z gminnego budżetu. Przybliżyliśmy też tematykę funduszu sołeckiego i zachęcaliśmy do większego udziału w zebraniach wiejskich.

mapa wydatkow-1_2016

Przeprowadziliśmy również  cykl warsztatów i konferencji na temat planowania przestrzennego i inicjatywy lokalnej. W ramach warsztatów metodą Project for Public Spaces powstał projekt przyszkolnego ogrodu w Więcławicach Starych.

7

Projekt był realizowany w ramach programu Obywatele dla demokracji, którego operatorem jest Fundacja im. Stefana Batorego. Program Obywatele dla Demokracji finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Funduszy EOG). Wartość projektu – 70 000 zł.

W ramach projektu powstał portal  www.jakdzialasamorzad.pl

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu w wersji pdf

logo_belka