Home » Bez kategorii » Laureaci Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb 2023

Laureaci Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb 2023

Dnia 6 sierpnia 2023 roku, w malowniczej scenerii Dworu w Michałowicach, przed koncertem Grzegorza Turnaua, zostały wręczone – po raz dziewiąty już – Nagrody im. Tadeusza Strumiłły „Szumiący Dąb”.

Inicjatorem Nagrody jest Stowarzyszenie Instytut Strumiłły we współpracy z Samorządem Gminy Michałowice. Celem nagrody jest wyróżnienie osób i instytucji, które poprzez swoją działalność na niwie społecznej, artystycznej, naukowej i przedsiębiorczej przyczyniają się do promowania gminy Michałowice, do poprawy jakości życia lokalnej społeczności, do zachowania dziedzictwa kulturowego.

W 2023 roku w kategorii działalność społeczna, artystyczna, kulturalna Nagrodę im. Tadeusza Strumiłły „Szumiący Dąb” otrzymało Stowarzyszenie Pozytywnej Aktywności z siedzibą w Michałowicach. Kapituła wyróżniła członków Stowarzyszenia za pełną energii, pomysłów i zaangażowania pracę w obszarze edukacji pozaformalnej na terenie Gminy Michałowice, za stworzenie Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży w Więcławicach Starych – przestrzeni, gdzie dzieci i młodzież rozwijają swoje umiejętności, pasje i zainteresowania,  za promowanie idei  wolontariatu wśród młodych ludzi, za organizowanie cyklicznych, ciekawych  półkolonii. Za „pracę z młodzieżą” tak bliską Patronowi Stowarzyszenia, druhowi Tadeuszowi Strumiłło.

W kategorii przedsiębiorczość Kapituła wyróżniła Luiza Król właścicielkę firm: Lux Line, Lejdis, Pupil, Zdrowe Oczy, założycielkę Fundacji “Serce dla pupila”, za profesjonalne wykorzystanie i promowanie potencjału gospodarczego Gminy Michałowice, za stworzenie miejsc, gdzie mieszkańcy naszej gminy i nie tylko czują się prawdziwie zaopiekowania, za serce otwarte na potrzeby ludzi i zwierząt i za tworzenie nowych miejsc pracy.

Trzecią Nagrodę w kategorii osiągnięcie specjalne otrzymał w roku wydania swojej najnowszej książki pt. „Chłopstwo” dr hab. prof. UP Matusz Wyżga. Kapituła wyróżniła prof. Wyżgę za zgłębianie dziejów gminy Michałowice ”bez krawata”, za popularyzowanie wiedzy o historii naszej Małej Ojczyzny, za inspirowanie do odkrywania rodzinnych losów, za wirtuozerie słowa, która z naukowej pozycji czyni wciągającą czytelnika powieść, za działalność społeczną w obszarze kultury i archiwistyki, wreszcie za udany debiut w prestiżowym wydawnictwie Znak. Nagrodę w imieniu laureat odebrał jego teść Jan Sikora.

Działania podejmowane przez Laureatów bliskie są ideałom, którym wierny był Patron nagrody, Tadeusz Strumiłło pseudonim „Szumiący Dąb”, o czym wspomniał, obecny na Gali, wnuk Tadeusza Strumiłło – Jerzy Illg, który wraz z Antonim Rumianem – Wójtem Gminy Michałowice oraz Danielem Gajochem – Przewodniczącym Rady Gminy Michałowice wręczał Nagrody.

Wzorem lat ubiegłych Galę prowadzili członkowie Zarządu Stowarzyszenia Instytut Strumiłły, Monika Wołek i Mariusz Siudek. Gratulujemy Laureatom i zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody w roku 2024.