Home » Bez kategorii » Rok 2014 w Instytucie Strumiłły – krótkie podsumowanie

Rok 2014 w Instytucie Strumiłły – krótkie podsumowanie

Miniony rok był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania Instytutu Strumiłły. Rejestracja naszego Stowarzyszenia odbyła się w roku 2013, ale faktyczną działalność rozpoczęliśmy od początku roku 2014. Niewątpliwie był to dla nas rok dobry, w którym udało się osiągnąć sporo sukcesów.

Zrealizowaliśmy swój pierwszy dofinansowany projekt. Otrzymaliśmy grant od Małopolskiego Instytutu Kultury (4 700 zł) na „Quest śladem chłopców malowanych”, w ramach obchodów 100-lecia wybuchu I Wojny Światowej. Dzięki temu powstała pierwsza w okolicy trasa questu z Książniczek przez Las Młodziejowski, Boleń do Michałowic.

W roku ubiegłym do finansowania został wybrany nasz drugi projekt pn. „Już wiem jak działa samorząd”. Fundacja im. Stefana Batorego przyznała nam 70 000 zł w ramach programu Obywatele dla demokracji. Projekt rozpoczął się jesienią, obecnie wkraczamy w fazę realizacyjną, a zakończenia planujemy w roku 2016.

nagroda1Uruchomiliśmy stronę internetową www.strumillo.org.pl oraz stronę na facebooku. Stworzyliśmy też logo Instytutu.

Dużym wydarzeniem było ustanowienie wraz z Samorządem Gminy Michałowice nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb, która została wręczona w sierpniu 4 osobom za wybitne osiągnięcia na rzecz społeczności gminy Michałowice.

Z kolei w marcu zostało wykonane nasze pierwsze opracowanie eksperckie – Raport na temat wprowadzenia nazewnictwa ulic w Raciborowicach, które zostało szeroko wykorzystane przy ustalaniu nazewnictwa ulic w tej miejscowości.

 

siudekRok 2014 był również rokiem sukcesów prywatnych członków zarządu Instytutu. Prezes dr Mateusz Wyżga wydał swoją kolejną książkę pt. „Pod Krakowem. Monografia historyczna gminy Michałowice”, która została bardzo dobrze przyjęta zarówno przez środowisko naukowe, jak i mieszkańców gminy. Wiceprezes hm. Mariusz Siudek został Komendantem Chorągwi Krakowskiej ZHP, czyli najważniejszym harcerzem w Małopolsce. Z kolei wiceprezes Monika Wołek została Dyrektorem Zespołu Szkół w Więcławicach.

 

Oby rok 2015 nie był gorszy od poprzedniego, chociaż łatwo o to nie będzie….