Home » Bez kategorii » Michałowickie Archiwum Społeczne Plus

Michałowickie Archiwum Społeczne Plus

I znów się udało! Będziemy rozwijać MICHASia dzięki dotacji, którą otrzymaliśmy z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016!

W ramach projektu „Michałowickie Archiwum Społeczne Plus”, który realizować będziemy od maja do grudnia 2016 roku na terenie gminy Michałowice, członkowie społeczności lokalnej ponownie zaangażowani zostaną w proces gromadzenia, opracowywania i udostępniania archiwaliów (wspomnień, fotografii, dokumentów osobistych), które przyczynią się do utrwalenia i upowszechnienia wiedzy na temat historii życia codziennego w dawnych wsiach michałowickich. W tym roku duży nacisk położymy na popularyzację zasobu archiwalnego poza internetem – zorganizujemy cykl spotkań dla mieszkańców gminy w różnym wieku, wydamy drugą część michałowickiego słuchowiska oraz przygotujemy plenerową wystawę archiwalnych fotografii!

michas_printscreen