Home » Bez kategorii » Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Instytut Strumiłły

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Instytut Strumiłły

W dniu 10 czerwca 2013 roku w Michałowicach odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Instytut Strumiłły.

Celami Stowarzyszenia są między innymi:

  1. promowanie postaci i działalności Tadeusza Strumiłły
  2. wspomaganie rozwoju harcerstwa
  3. wspomaganie rozwoju gminy Michałowice
  4. zachowanie dziedzictwa gminy Michałowice
  5. edukacja dzieci i młodzieży
  6. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
  7. upowszechnianie tradycji i patriotyzmu

W skład zarządu Stowarzyszenia weszli dr Mateusz Wyżga jako Prezes oraz Monika Wołek, Mariusz Siudek i Jarosław Sadowski – Wiceprezesi.

Stowarzyszenie Instytut Strumiłły zostało zarejestrowane w KRS 24 sierpnia 2013 roku pod numerem 0000474239.