Home » Bez kategorii » Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Instytut Strumiłły zaprasza wydawnictwa do złożenia oferty na zadanie Kompleksowe opracowanie redakcyjne, graficzne, wykonanie obróbki elektronicznej zdjęć, skład oraz druk książki pod roboczą nazwą: „Monografia Gminy Michałowice. Tom III”.

Przedmiotem zamówienia jest Wydanie publikacji „Monografia Gminy Michałowice. Tom III”
– tj. opracowanie redakcyjne, korekta całości wydawnictwa, opracowanie graficzne, skład, łamanie, projekt graficzny okładki i wyklejek, przygotowanie do druku okładki i środka, wybór i obróbka komputerowa zdjęć, druk i oprawa wraz z dostawą do Zamawiającego całego nakładu.

Zapytanie ofertowe

formularz_oferty