Home » Bez kategorii » MichAŚ – Michałowickie Archiwum Społeczne

MichAŚ – Michałowickie Archiwum Społeczne

Michałowickie Archiwum Społeczne (MichAŚ) to nowy projekt Instytutu Strumiłły, którego celem jest angażowanie mieszkańców gminy Michałowice w tworzenie cyfrowego archiwum tradycji lokalnej, dokumentującego bogate dziedzictwo kulturowe ziemi michałowickiej.

Michałowickie Archiwum Społeczne gromadzić będzie wiedzę o życiu codziennym zachowaną we wspomnieniach i utrwaloną na starych fotografiach. Oddolna dokumentacja historii doświadczonej przez mieszkańców gminy oraz posiadanej przez nich wiedzy na temat lokalnych tradycji i zwyczajów stanowi odpowiedź na potrzebę artykułowaną w obliczu szybko postępujących zmian, które wystawiają na próbę siłę lokalnej tożsamości.

W ramach projektu realizowanego od 1 maja do 31 grudnia 2015 roku mieszkańcy gminy zaproszeni zostaną do udziału w bezpłatnych warsztatach z archiwistyki społecznej oraz gromadzenia, opracowywania i udostępniania archiwaliów, które złożą się na obraz lokalnego świata utrwalony dla przyszłych pokoleń. Zgromadzone w ramach projektu materiały zaprezentowane zostaną za pośrednictwem strony internetowej archiwum, której premiera nastąpi jesienią. Prace nad Michałowickim Archiwum Społecznym zaowocują również powstaniem słuchowiska poświęconego historii życia codziennego na terenie gminy, wyprodukowanego w oparciu o zarejestrowane w ramach projektu wspomnienia najstarszych mieszkańców.

Wszystkich zainteresowanych wspólnym odkrywaniem historii Michałowic zachęcamy do śledzenia bloga projektu, który już niebawem dostępny będzie pod adresem: www.blog.michas.org.pl.

Projekt „Michałowickie Archiwum Społeczne” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

FIO_MPiPS_logo1