Home » Bez kategorii » Konkurs literacki i plastyczny: Druh Tadeusz Strumiłło – architekt młodych sumień

Konkurs literacki i plastyczny: Druh Tadeusz Strumiłło – architekt młodych sumień

Instytut Strumiłły ogłasza konkurs plastyczny i literacki pt. „Druh Tadeusz Strumiłło- architekt młodych sumień”. Adresatami konkursu są osoby w wieku 13-21 lat z terenu Gminy Michałowice. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 06.07.2015 r.

CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU:

  • ukazanie wpływu druha Tadeusza Strumiłło na młodych ludzi, zarówno w czasach kiedy formował podstawy harcerstwa jak i współcześnie;
  • propagowanie wartości wychowawczych utożsamianych z postacią druha Tadeusza Strumiłło;
  • pogłębianie wśród młodzieży wiedzy o życiu, działalności i osobowości druha Tadeusza Strumiłło;
  • popularyzowanie twórczości literackiej młodzieży;
  • rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności młodych;
  • pobudzanie aktywności plastycznej i literackiej młodzieży inspirowanej życiem
    i działalnością druha Tadeusza Strumiłło;

Więcej na facebooku projektu

Konkurs jest jednym z zadań realizowanych w ramach projektu „Architekt młodych sumień- druh Tadeusz Strumiłło”. Projekt dofinansowany w ramach Konkursu Fundacji Banku Zachodniego WBK „Architekci naszej Rzeczywistości”, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Regulamin konkursu (pdf)