Home » Bez kategorii » Warsztaty z planowania przestrzeni publicznej w Więcławicach

Warsztaty z planowania przestrzeni publicznej w Więcławicach

Za nami dwa dni intensywnej pracy na warsztatach z planowania przestrzeni publicznej przy gimnazjum w Więcławicach. Były one jednym z elementów projektu „Już wiem jak działa samorząd”, który Instytut Strumiłły realizuje w ramach programu Obywatele dla demokracji.

Pierwszy dzień dr Tomasz Jeleński przeprowadził krótki wykład wprowadzający w tematykę planowania miejsc publicznych oraz zapoznał wszystkich z metodą pracy na warsztatach, którą była ankieta „Gra w miejsce”. W warsztatach uczestniczyli uczniowie, przedstawiciele Rady Rodziców oraz władz gminy. Podzieleni na grupy uczestnicy pełni zapału, z uśmiechem na twarzy i ankietami w rękach wyruszyli w teren, aby go lepiej poznać.

Kolejny dzień był bardzo intensywny. Grupy zaprezentowały opracowane ankiety, a wszystkie pomysły i ważne zagadnienia zostały zapisane i omówione. W kolejnej części uczestnicy głosowali na najlepsze pomysły, które docelowo miałyby się znaleźć na projektowanym terenie. Ostatnią fazą warsztatów było projektowanie przestrzeni wokół szkoły poprzez naniesienie na poglądową makietę wypracowanych elementów zagospodarowania terenu.

Dzięki warsztatom uczestnicy mieli okazję poznać jedną z metod pracy podczas planowania przestrzennego miejsc publicznych, a dzięki uczestnictwu stali się częścią planowania przestrzeni wokół szkoły.

Po części warsztatowej na zakończenie całego cyklu zajęć odbyło się szkolenie dla urzędników zajmujących się projektowaniem inwestycji, nadzorem inwestycji i zarządzaniem przestrzenią. Dzięki szkoleniu uczestnicy mieli okazję zadać wiele pytań ekspertowi, a także wymienić doświadczenia związane z planowaniem przestrzennym.

 

2 5 4 7